Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


Kratší vycházkové okruhy

Hrad Kamýk nad Vltavou Zámek Zduchovice Vltavská Podkova Přehrada Kamýk nad Vltavou

Hrad Kamýk nad Vltavou

"Málem zapomenutý skvost."

První doložená zmínka o hradu Kamýk pochází z 31. července 1236. Na místě zvaném apud Camik, což latinsky znamená u Kamýka, vydal český král Václav I. listinu pro klášter v Oslavanech. Podobně jako on se na hrad občas rád uchyloval i jeho syn Přemysl Otakar II.

V té době byl Kamýk jedním z nejvýznamnějších českých hradů, který byl dokonce vytápěn důmyslným teplovzdušným systémem se vzdušnou cirkulací.

Sláva hradu ovšem neměla dlouhé trvání. Zajímavou polohu Kamýka využíval nějaký čas Jan Lucemburský, ale jeho syn Karel IV. poté, co dostavěl Karlštejn, nechal převést všechny kamýcké many k tomuto sídlu. Hrad potom střídal majitele, jeden čas dokonce patřil českokrumlovským Rožmberkům, ovšem pozvolna ztrácel na významu a postupně se strádal. V roce 1667 se o něm již psalo jako o "spuštěném domě, větším dílem ode dřeva vystavěném."

Hrad nad Kamýkem byl donedávna mylně považován za rané novověký a stál zcela stranou zájmu historiků a turistů. Skutečnost je ovšem taková, že patří mezi jednu z nejvýznamnějších památek a dokladů dnes téměř pohádkové éry hradů a rytířů vrcholného středověku.

Úžký, hřebenu podobný výběžek, dal hradu jedinečný ráz s dominujícím podlouhlým tvarem. Hrad byl obehnán příkopem a vstupovalo se do něj chodbou zaklenutou křížovou klenbou. Vnější obvodová stěna se nezachovala, to přivádí k domněnce, že byla hradními staviteli chybně založena, což vedlo pravděpodobně k pozdějšímu opuštění hradu.

Z druhé poloviny 19. století pochází rytiny E. Němečka. Je na nich zobrazen tehdejší stav hradu v Kamýku, jehož zříceniny byly vždy přirozenou dominantou vysokého vltavského břehu.

K cestě na hrad ale také můžete využít novou cyklotrasu vytýčenou mezi Kamýkem nad Vltavou, Zduchovicemi a Příbrami. Pokud ku hradu budete stoupat z obce, uvidíte jako  první vyhlídkovou věž v podhradí a dětské hřiště, které vám i vašim dětem nabídne herní prvky, které používali jejich vrstevníci ve středověku. Po naučné stezce se pak dostanete až do samotné hradní zříceniny, kde najdete zbytky hradního zdiva a hmotový model hradu. A pokud budete mít čas, navštivte královské městečko Kamýk nad Vltavou a na jeho pravém břehu u turistické cesty najdete vyhlídku, ze které se můžete pokochat nádherným pohledem na samotné městečko a na stříbropěnnou řeku Vltavu.

KDY PŘIJÍT:

Kdykoliv během roku

VSTUPNÉ:

Volně přístupné

VZDÁLENOST OD PENSIONU:

1 KM