Cookies na webu
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční soubory cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto cookies nepodléhají schvalování ani zákazu.
Beru na vědomí
Login
Heslo

Zapomenuté heslo  |  Registrace


Kratší vycházkové okruhy

Hrad Kamýk nad Vltavou Zámek Zduchovice Vltavská Podkova Přehrada Kamýk nad Vltavou

Zámek Zduchovice

První písemná zpráva je z roku 1045, kdy Břetislav I. daroval klášteru v Praze na Břevnově tři zduchovické poddané. Další zmínka je z roku 1277, kdy se Zduchovice stávají majetkem Přemysla Otakara II. , který je připojil k panství hradu Kamýku.

Součástí panství jsou Zduchovice do roku 1569, kdy je Adam z Hradce prodává spolu s Kamýkem Janu Vojkovskému z Milhostic. Snad v této době zde vzniká menší panské sídlo. Roku 1579 prodává Vilém Vojkovský z Milhostic Zduchovice majiteli Starého Knína Janu Ježovskému z Lub.

Roku 1595 se Zduchovice dostávají do majetku Václava Vratislava z Mitrovic, který je vyženil sňatkem s vnučkou Jana Ježovského Ludmilou. První písemná zmínka o zdejší tvrzi je z roku 1659, kdy Zduchovice kupuje Mikuláš Gerštorf z Gerštorfu.

Roku 1682 zde sedí Jan František z Kaisersteinu, ves mění s Matějem Leopoldem z Rosenfeldu za Olešnou. Matěj však záhy umírá a Zduchovice jeho závětí přecházejí roku 1686 do majetku Strahovského kláštera. Někdy v této době je zdejší tvrz přestavěna na jednoduchý barokní zámek, k němuž byla v letech 1730 – 1740 přistavěna kaple sv. Norberta.

Zprvu na zdejším dvoře hospodaří strahovští kněží, ale později jej pronajímají různým nájemcům. Do roku 1885 zde hospodařil nájemce pan Nebeský z Příbrami, kterého pak vystřídal nájemce Jan Novák. Za tohoto správce dochází k velkému vzestupu a Jan Novák u zámku zakládá park.

Když Jan roku 1908 zahynul při cestě kočárem z Dobříše, dalším správcem statku se stává František Jiroutek. Posledními majiteli zde byla rodina Havlíkova, když roku 1920 zámek se zbytkem dvora kupuje za pozemkové reformy Karel Havlík. Po roce 1948 se zámek stává majetkem MNV, který zde zbudoval kulturní dům.

KDY PŘIJÍT:

Kdykoliv během roku

VSTUPNÉ:

Volně přístupné

VZDÁLENOST OD PENSIONU:

100 metrů